Featured Post

Anh là người bạc bẽo

Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo, Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay Mới hôm kia tình tự đến mê say Sang bữa nay anh làm như mất h...

Powered by Blogger.

Popular Posts