Posts

Ảnh 360 độ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám/ Tiến Tuấn

Image
Ảnh 360 độ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám13:18 23/04/2016965
 Khám phá khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam qua góc ảnh 360 độ. Đây cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế mỗi ngày. Văn Miếu Môn tức là cổng tam quan phía ngoài của Quốc Tử Giám. Cổng có ba cửa, cửa giữa cao to và xây 2 tầng, phía bên ngoài còn có thêm Tứ trụ (Nghi Môn).Khuê Văn Các là một lầu